Αθανάσιος Α. Βαρβιτσιώτης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αποτίμηση δικαιωμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ224
ΙSBN960-420-279-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει έναν εύχρηστο οδηγό επιλογών για τον επενδυτή ο οποίος θα ασχοληθεί για πρώτη φορά με την αγορά των παραγώγων. Γράφτηκε με επίκεντρο καθαρά την επενδυτική φιλοσοφία αυτών των προϊόντων, όπως τα χρησιμοποιούν καθημερινά οι επαγγελματίες του χώρου.
Το βιβλίο αποτελείται από 8 κεφάλαια. Στο 1ο εξετάζονται τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) με παραδείγματα ως προς τη χρήση τους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η θεωρητική τους τιμή. Στο 2ο γίνεται μία εισαγωγή στα Δικαιώματα Προαίρεσης (options). Αναφέρονται οι βασικές έννοιες και οι βασικές γνώσεις, με τις οποίες μπορεί εύκολα κάποιος να κατανοήσει πώς μπορεί να κερδοσκοπήσει σε άνοδο ή σε πτώση της αγοράς. Το 3ο ασχολείται πλέον με τη φιλοσοφία των δικαιωμάτων και αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού της τιμής ενός δικαιώματος. Στο 4ο παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν την τιμή των δικαιωμάτων. Στο 5ο η θεωρία γίνεται πράξη με τις στρατηγικές κερδοσκοπίας. Στο 6ο αναλύεται η σχέση που συνδέει τα δικαιώματα με τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τις μετοχές. Στο 7ο αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η αντιστάθμιση του κίνδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών. Στο 8ο αναλύονται οι στρατηγικές με βάση το Γάμα (gamma trading). Ακολουθούν τα παραρτήματα στα οποία δίνεται ο κώδικας Visual Basic για Microsoft Excel ή Access για την αποτίμηση δικαιωμάτων μέσω του μοντέλου Black&Scholes.