Γεώργιος Παπαϊωάννου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αναδυόμενες τάσεις και προοπτικές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ360
ΙSBN960-420-249-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Οι μεταρρυθμιστικές πολιτικές, ειδικότερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, βρίσκονται στο επίκεντρο των κυβερνητικών προγραμμάτων σχεδόν σε όλες του χώρες του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Το πεδίο εφαρμογής τους κυμαίνεται από μικρές μεταβολές συγκεκριμένων διατάξεων του νομικού πλαισίου που διέπει την οικονομία, την κοινωνία και την ίδια την πολιτική διαδικασία, έως τη διαρθρωτική μεταβολή ολόκληρου του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας ως σύνολο. Παρόλο που η έννοια της μεταρρύθμισης ως μεταβολή του νομικού πλαισίου, είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη δυναμική και την εξέλιξη της πολιτικής, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και ακόμη περισσότερο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η σημασία της διευρύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ η ρύθμιση αποτέλεσε συστατικό μιας σειράς όρων που υποδηλώνουν ριζικές μεταβολές στη λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Από όλες τις μορφές μεταρρυθμιστικών πολιτικών η απελευθέρωση των αγορών κατέχει κυρίαρχη θέση. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει όλο το φάσμα των νέων τάσεων και των προβληματισμών σε όλα τα στάδια της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών πολιτικών, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην πολιτική για την απελευθέρωση των αγορών που εξακολουθεί να απασχολεί σημαντικά τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.