Δημήτρης Παπασταύρου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ " ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΟ" ΔΙΚΑΙΟ

Σχόλια στα άρθρα 1-13 Ν.2738/1999 - 30,30α,30β,Ν.1264/1982

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2004
ΣΕΛΙΔΕΣ360
ΙSBN960-420-241-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Αντικείμενο της μελέτης είναι οι κανόνες του συλλογικού εργατικού δικαίου που ρυθμίζουν -ειδικά στο δημοσιοϋπαλληλικό χώρο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα- τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το νέο θεσμό των συλλογικών συμφωνιών εργασίας, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την απεργία, την ανταπεργία και κάθε τι σχετικό. Επίσης αναλύεται το εκκρεμές ζήτημα των αποκαλούμενων "συμβασιούχων". Ειδικότερα σχολιάζονται και ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως 13 του ν. 2738/1999 "Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις", καθώς και τα σχετικά με τα άνω αντικείμενα άρθρα του ν. 1264/1982 "Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων".