Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τόμος 1ος/Α, Ασφαλιστικά μέτρα:Φυσιογνωμία και παραδεκτό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2003
ΣΕΛΙΔΕΣ408
ΙSBN960-420-195-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Με το ν. 2522/1997 ρυθμίστηκε η παροχή της προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διαφορές που εγείρονται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης μιας διοικητικής σύμβασης. Εξετάζονται τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν το δογματικό θεμέλιο της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων (νομοθετική ρύθμιση, δικαιολογητικός λόγος, αντικείμενο, σχέση της με την κύρια διαδικασία και πηγές θεμελίωσης) καθώς και οι επιμέρους προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, όπως αυτές έχουν τύχει ερμηνείας και διάπλασης από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η τελευταία αναλύεται σε όλη της την έκταση, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον ερμηνευτή και τον εφαρμοστή του δικαίου.