Ασφαλιστικά Μέτρα

Όλα τα βιβλία

Ασφαλιστικά Μέτρα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μαργαρίτης Μιχαήλ, Μαργαρίτη Άντα Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-420-738-1
145€ - 130.5€

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βαθρακοκοίλης Βασίλης Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-960-006-746-0
765€ - 688€

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Βαθρακοκοίλης Βασίλης Έτος Έκδοσης: 2012
ISBN: 978-000-006-744-9
85€