J.I.B. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Την 20/01/2023 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «J.I.B. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με τα ακόλουθα στοιχεία:
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 168256501000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 168256501000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 802019427
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ(ΙΓ΄,ΙΔ΄,ΙΘ΄,ΚΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ,ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε.
(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’)).
Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «J.I.B. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» .
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «J.I.B. SINGLE MEMBER P.C.»
Άρθρο 2
ΕΔΡΑ
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
(ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ),ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η
ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ .
Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.
Άρθρο 5
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 600.000,00 ευρώ που διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών,
ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ το καθένα και βεβαιώνεται από τους συμβαλλόμενους στο παρόν εταίρους ότι είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την σύσταση της εταιρείας.
Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται στα 600 μερίδια, ονομαστικής αξίας 1.000,00
ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 600 μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, 0 μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0
εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών.
Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής:
Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Α1. Χρηματικές Καταβολές
1. Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, αρ. 43,
κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 205543, Α.Φ.Μ. 026499921, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) pns@sakkoulas.com, κατέβαλε 600.000,00 ευρώ μετρητά και έλαβε 600
εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ έκαστο.
Μετά τα παραπάνω, τα μερίδια εκάστου εταίρου, κατ’ είδος και συνολικά έχουν ως εξής:

Ο/Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, αρ. 43, κάτοχος
Δ.Α.Τ. ΑΚ 205543, Α.Φ.Μ. 026499921, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e−mail) pns@sakkoulas.com
600 X (100%) 0 0 600 X (100%) 100%
Άρθρο 6
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε εταιρική
υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.
Άρθρο 7
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της
πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31/12/2023.
Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και
εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Μεμονωμένη εκπροσώπηση & δέσμευση
Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, αρ. 43, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 205543,
Α.Φ.Μ. 026499921, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και
ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) pns@sakkoulas.com
Άρθρο 9
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4072/2012.
Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο/η μοναδικός/ή ιδρυτής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κάτοικος
ΑΘΗΝΑ, επί της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, αρ. 43, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΚ 205543, Α.Φ.Μ. 026499921, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ,
υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) pns@sakkoulas.com, ο/η οποίος/α υπογράφει το παρόν
καταστατικό, ΑΘΗΝΑ, την 20 Ιανουαρίου 2023.