Πρακτικά Συνεδρίων

Όλα τα βιβλία

Πρακτικά Συνεδρίων

COMPLIANCE MEASURES AND THEIR ROLE IN GERMAN AND GREEK LAW

Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-420-685-8
20€