Μονογραφία

Όλα τα βιβλία

Μονογραφία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Λιακόπουλος Αθανάσιος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-049-6
10€

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΣΕ 154)

Παπασταύρου Δημήτριος Έτος Έκδοσης: 1997
ISBN: 960-420-050-X
44€ - 39.6€

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μαλακάσης Δημήτρης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-051-603-9
7€ - 6.3€

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ Ν. 2339/ 1995

Σκούρας Θέμης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 000-084-202-2
23.47€ - 21.12€

ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Χριστοδουλίδης Θεόδωρος Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-08-0085-5
8.22€ - 7.4€

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παπαχρήστου Βασίλης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-017-08
20€

ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Neumann Ulfrid Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-020-8
20€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 1996
ISBN: 960-420-021-6
17.5€ - 15.75€

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ OΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bull Adrian Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-209-512-1
23€ - 20.7€

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Καραθανάσης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-255-163-1
18.39€ - 16.55€

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταμπάκης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1995
ISBN: 960-255-172-0
15.26€ - 13.73€

ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ

Αποστολόπουλος Ευάγγελος Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-004-901-8
5€

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Σοφουλάκης Λάμπρος Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 960-350-008-9
9€ - 8.1€

Η ΕΥΘΥΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ-ΒΙΣΜΠΥ

Κοροτζής Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 960-350-016-X
10€

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σκουλούδης Ζαχαρίας Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 000-084-101-8
7.5€ - 6.75€

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.

Χαροκόπου Τζελ., Ευπραξία Μαρ. Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 960-350-003-8
15€

LA CRISE DE LEGITIMITE DE L ADMINISTRATION

Katrougalos G. Έτος Έκδοσης: 1993
ISBN: 960-350-005-4
20€

Η ΝΟΜΗ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΜΑ

Ταμπάκης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 1992
ISBN: 000-091-901-4
11.5€ - 10.35€

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

Κοκκολάκης Εμμανουήλ Έτος Έκδοσης: 1991
ISBN: 000-040-405-3
15€

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΞΗ

Χρυσομάλλης Μιχάλης Έτος Έκδοσης: 1991
ISBN: 960-260-600-2
15.87€ - 14.28€