Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη

Το ζήτημα της χειρουργικής και άλλων ιατρικών επεμβάσεων και αγωγών ως προϋποθέσεων για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται οι ξένες νομοθεσίες που καταργούν την προηγούμενη πλήρη χειρουργική επέμβαση, αλλά και τις ψυχιατρικές ή άλλες εξετάσεις, ως προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Οι ιατρικές αυτές πράξεις, στο μέτρο που είναι υποχρεωτικές, θεωρούνται ότι μειώνουν τον ενδιαφερόμενο και προσβάλλουν τα δικαιώματά του στη φυσική ακεραιότητα και την αξιοπρέπειά του, με το όλο ζήτημα να ανάγεται στη σφαίρα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην παρούσα μελέτη επικροτείται η άποψη αυτή, αναλύονται οι δύο πρώτες πρωτοποριακές ελληνικές δικαστικές αποφάσεις που την υιοθετούν, και παρουσιάζεται η σχετική ρύθμιση του άρτι ψηφισθέντος νόμου για την «αναγνώριση ταυτότητας φύλου».

Δείτε περισσότερα εδώ.