Ποινικά Χρονικά | Τεύχος Νοεμβρίου 2017

Η online έκδοση του τεύχους Νοεμβρίου 2017 του περιοδικού ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ είναι ήδη διαθέσιμη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Η πραγμάτωση του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου μέσω της Ποινικής Δίκης και ειδικότερα κατά την προδικασία (641)
Νικόλαος Αποστολίδης Η γνωστοποίηση των μαρτύρων της ποινικής δίκης – Ερμηνευτικά ζητήματα από το άρθρο 326 ΚΠΔ (650)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Ποινική ευθύνη ιατρών: Ανθρωποκτονία εξ αμελείας νεογνού τελεσθείσα από μαιευτήρα κατά τον τοκετό (ΑΠ 1033/2016) (665)
Αρμοδιότητα: Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Χρόνος συνδρομής της επίμαχης ιδιότητας (ΑΠ 512/2016) (673)
Δεδικασμένο: Η επίκληση του δεδικασμένου ως αυτοτελούς ισχυρισμού (ΑΠ 866/2016) (673)
Κλητήριο θέσπισμα: Έννομες συνέπειες εκ της αναγραφής επί του κλητηρίου θεσπίσματος δικαστηρίου αναρμόδιου καθ’ ύλην για εκδίκαση της πράξης (ΑΠ 512/2016) (683)
Πολιτική αγωγή: Διακοπή της παραγραφής της αστικής αξίωσης. Διαχρονικό δίκαιο μετά την τροποποίηση της ΑΚ 261 (ΑΠ 1257/2016) (689)
Συμμετοχή εν στενή εννοία σε μη δολία κύρια πράξη: Παραπομπή για απλή συνέργεια σε απάτη, παρά την αθώωση του φυσικού αυτουργού ελλείψει δόλου (ΣυμβΕφΑθ 627/2014 – αντίθ. εισ. πρότ. Ν. Δεγαΐτη) (696)
Περιοριστικοί όροι: Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας ισχύος των περιοριστικών όρων (ΣυμβΕφΕυβ 23/2017 – εισ. πρότ. Δ. Ζημιανίτη – παρατηρήσεις Άννας Οικονόμου) (700)
Απάτη: Απλές υποσχέσεις και συμβατικές υποχρεώσεις ως “γεγονότα” υπό την έννοια του άρ. 386 ΠΚ (ΣυμβΠλημΑθ 4554/2016 – αντίθ. εισ. πρότ. Πετρούλας Μακρή) (705)
Κλητήριο θέσπισμα: Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος λόγω μη αναγραφής της ακριβούς διατάξεως του παραβιασθέντος άρθρου (ΜονΠλημΑθ 63453/2017) (708)
Ενδοοικογενειακή βία: Σχέση μεταξύ κοινής και ενδοοικογενειακής βίας και απειλής (ΣυμβΠλημΑλεξ 17/2015 – εισ. πρότ. Χ. Νάϊντου) (708)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Έκτιση ποινής: Υφ’ όρον απόλυση και αθροιστική έκτιση ποινών (ΔιατΕισΕφΠατρ 24/2017 – Βασιλική Αργύρη) (716)
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης: Μη στοιχειοθέτηση του αδικήματος επί διενέργειας βαπτίσεως τέκνου χωρίς την συναίνεση ενός εκ των γονέων (ΔιατΕισΠλημΑθ ΕΓ 78-16/50/21Δ/16 της 11.4.2016 – Κωνσταντίνα Κοκκόλη) (718)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
+ Διονύσιος Δ. Σπινέλλης (718)

 

Για τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους Νοεμβρίου 2017 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε και να διαβάσετε το τεύχος Νοεμβρίου 2017 στην εφαρμογή iBooks πατήστε εδώ.