Σύλβια Σταυρίδου

"Παρουσίαση στο κοινό" έργων και τοποθέτηση υπερσυνδέσμων (hyperlinks)

Σκέψεις επ’ αφορμή της απόφασης ΔΕΕ C-160/15 της 8/9/16 (GS Media BV)

Η χρήση υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στο Διαδίκτυο προσκρούει σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ η νομική αξιολόγηση τέτοιων τεχνικών διαδικασιών επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους παρόχους υπερσυνδέσμων (υπηρεσίες παροχής καταλόγων διαδικτυακών συνδέσμων και μηχανές αναζήτησης), όσο και για τους ίδιους τους δημιουργούς, οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο των έργων τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.