Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Η πραγμάτωση του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου μέσω της Ποινικής Δίκης και ειδικότερα κατά την προδικασία

Με βάση την πανθομολογούμενα δεκτή θέση, ότι στην ποινική δίκη ο νομοθέτης καταβάλλει προσπάθειες να συγκεράσει και να συνθέσει τα δύο αντιμαχόμενα συμφέροντα, ήτοι αφενός την ανάγκη προστασίας της κοινωνίας με την καταστολή του εγκλήματος και αφετέρου την ανάγκη προστασίας του διωκόμενου ατόμου με την εξασφάλιση σε αυτό όλων εκείνων των μέσων που χρειάζεται για να αποσείσει την κατηγορία, επιχειρείται με την παρούσα μελέτη να τονιστεί ότι το προβάδισμα, για κάθε κράτος δικαίου, πρέπει να έχει η προστασία του ατόμου. Ακόμα, η μελέτη αναφέρεται στον τρόπο πραγμάτωσης του ουσιαστικού ποινικού δικαίου μέσω και διά της ποινικής δίκης και εξυψοί εις περιωπήν την αξία των δικονομικών τύπων στην ποινική διαδικασία.

Δείτε περισσότερα εδώ.