17 Ιανουαρίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Βικτωρία Κουτσουπιά

Ζητήματα δήμευσης κρυπτονομισμάτων ως προϊόντων του εγκλήματος

Υπό το φως της υπ’ αριθμ. 1 StR 412/16 απόφασης του Γερμανικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου (BGH)

Η παρούσα μελέτη έχει ως αφετηρία μια δικαστική απόφαση του Γερμανικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Με αυτήν διατάχθηκε η δήμευση κρυπτονομισμάτων (bitcoins) ως προϊόντων των εγκλημάτων της αλλοίωσης δεδομένων και της απόκτησης πρόσβασης σε δεδομένα που προστατεύονται έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης (άρθρα 303a & 202a γερμΠΚ). Στην εν λόγω απόφαση αναδεικνύονται τα πρακτικά προβλήματα ανάκτησης του εγκληματικού πλούτου, ο οποίος μπορεί να συνίσταται σε νέα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο το δικαστήριο παρέβλεψε την πραγματική αδυναμία ανάκτησης του εγκληματικού πλούτου, επιβάλλοντας τυπικά μια πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί δήμευση. Στη μελέτη διατυπώνεται η άποψη ότι η απόφαση φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων μορφών εγκλήματος που αναφύονται με τη χρήση των τεχνολογικών μέσων και με την ανεύρεση τρόπων ανάκτησης των εγκληματικών προσόδων.

5 Ιανουαρίου 2022
Αρθρογραφία Ποινικά Χρονικά
Θεοχάρης Δαλακούρας

Η αποδεικτική διαδικασία κατά τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Στην μελέτη εξετάζονται συγκεκριμένα ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας, με επίκεντρο τις ρυθμίσεις του νέου ΚΠΔ. Αφετηριακά εξετάζεται ο βαθμός εναρμόνισης των δικαιοκρατικών απαιτήσεων των αρχών της δημοσιότητας, της προφορικότητας και της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης με την προβλεπόμενη στα άρθρα 350 έως 366 ΚΠΔ αποδεικτική διαδικασία. Στην ίδια κατεύθυνση υπογραμμίζεται η επιρροή των αρχών της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης, της αμεσότητας και της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων στη δόμηση μιας προβλέψιμης και ελέγξιμης αποδεικτικής διαδικασίας. Εν συνεχεία, αναπτύσσονται υπό το φως της νομολογίας του ΑΠ και του ΕΔΔΑ ειδικότερα ζητήματα προσαγωγής και εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο, ανάγνωσης των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας, ανάγνωσης των εγγράφων, καθώς και ορισμένα ζητήματα από τη διαδικασία εξέτασης του κατηγορουμένου.