Ποινικά Χρονικά

Όλα τα βιβλία

Έκδοση: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-420-349-9
63€