Ιδιωτική έκδοση

Όλα τα βιβλία

Ιδιωτική έκδοση

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Κωτσοβίνος Β. Έτος Έκδοσης: 2022
ISBN: 978-618-84598-1-6
60€

Λογιστικά αρχεία,βιβλία και στοιχεία με Φ.Π.Α & Ε.Λ.Π.

Παπαδέας Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2021
ISBN: 978-618-84977-1-9
52€

ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σταφυλίδης Δ. Έτος Έκδοσης: 2018
ISBN: 978-960-7695-44-4
19.5€

Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

Βλαστός Στυλιανός Έτος Έκδοσης: 2017
ISBN: 978-960-93-9406-2
40€

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Βασιλείου Κώστας Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-6817-26-7
80€

ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ CD-ROM

Σταφυλίδης Δ. Έτος Έκδοσης: 2010
ISBN: 978-960-7695-36-9
80€

BANCASSURANCE

Κλήμης Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-86396-1-4
35.33€ - 31.8€

ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Μαγείρου Ευάγγ. Έτος Έκδοσης: 2009
ISBN: 978-960-931072-7
22€ - 19.8€

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΣΚΗΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΨΗΦΟΥ ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΑΕ

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2008
ISBN: 978-960-89929-2-4
80€ - 72€

ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Τζιμούλας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-000-179-702-4
25€ - 22.5€

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Μπράμη Ευαγγελή Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-930299-9
60€

ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποστολάκης Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 000-227-605-4
100€ - 90€

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Σκουρλέτος Γεώργιος Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 960-630-791-3
150€ - 135€

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΙΣ Α.Ε. - ΑΡΧΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΑΥΤΗΣ

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2006
ISBN: 978-960-88658-9-1
110€ - 99€

ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΣΙΔΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ

Κατηφόρης Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 978-000-036-902-4
15€ - 13.5€

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΑΠΟ 1-1-1993) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Μεταλληνός Αλέξανδρος Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 000-176-812-3
62.7€ - 56.43€

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ(1821-2000)

Σοϊλεντάκης Νικόλαος Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 960-630-352-7
12€ - 10.8€

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 960-88658-6-7
80€ - 72€

ΑΣΚΗΣΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ

Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης Έτος Έκδοσης: 2005
ISBN: 960-88658-7-5
70€ - 63€

ΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παπαδόπουλος Κων/νος Έτος Έκδοσης: 2003
ISBN: 0000-7050-99
50€