Προσφορά: "Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" & "Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι"

Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή δύο έργα κεντρικής σημασίας για την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ποινικού Δικαίου:

• “Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Νομολογία κατ’ άρθρον” (επιστ. επιμ.: Ν. Ανδρουλάκης, Θ. Δαλακούρας, Ιω. Γιαννίδης, Ηλ. Αναγνωστόπουλος – εκδ. επιμ.: Δ. Βούλγαρης), €40 από €75.

Ο “Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Νομολογία κατ’ άρθρον” έχει ως αντικείμενο την συστηματική κατ' άρθρον καταγραφή της νομολογίας που αφορά στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχουν ληφθεί υπόψιν όχι μόνο αποφάσεις και βουλεύματα δικαστηρίων, αλλά και γνωμοδοτήσεις ή διατάξεις εισαγγελέων, ανακριτικές αναφορές, ακόμα δε και πορίσματα ανεξάρτητων αρχών, εφόσον επηρεάζουν την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα, ενώ γίνεται αναφορά και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καταγραφή, στο πλαίσιο του νομολογιακού αυτού υπομνηματισμού, των αντιτιθέμενων απόψεων που έχουν διατυπωθεί από τα ελληνικά δικαστήρια.

• “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Ερμηνεία κατ΄ άρθρον, τόμοι Ι-ΙΙ (σε κινητά τεύχη)” (εκδ. επιμ.: Σ. Παύλου, Θ. Σάμιος), €125 από €180.

Ενημέρωση 19.1.2018: Η προσφορά για το έργο έχει ολοκληρωθεί. To έργο διατίθεται πλέον στην αρχική του τιμή των 180 €.

Στο έργο “Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι. Ερμηνεία κατ΄ άρθρον, τόμοι Ι-ΙΙ (σε κινητά τεύχη)” επιχειρείται μια κατ’ άρθρον ερμηνευτική προσέγγιση σημαντικών ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε διάφορα τμήματα της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο του συλλογικού αυτού έργου αποτελεί αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που προτείνονται από την νομολογία και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου, κατά το δυνατόν, αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτελεί και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η προσφορά ισχύει τόσο για αγορές από το www.sakkoulas.com με δωρεάν αποστολή με ACS όσο και από τα καταστήματά μας. Δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες προσφορές και ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα.