Προσφορά: "Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Θεωρία – Νομολογία / τόμοι Ι-ΙΙΙ"

Αποκτήστε στην προνομιακή τιμή των 70 € από 170 € και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων το τρίτομο έργο Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Θεωρία - Νομολογία / τόμοι Ι-ΙΙΙ / ενημέρωση με τους Ν. 4055, 4072/2012 & 4335/2015 των Μιχαήλ Μαργαρίτη και Άντας Μαργαρίτη, που περιλαμβάνει τόσο τη δίτομη έκδοση του 2012 όσο και το Συμπλήρωμα του 2016.

Το τρίτομο έργο Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Θεωρία – Νομολογία / τόμοι Ι-ΙΙΙ / ενημέρωση με τους Ν. 4055, 4072/2012 & 4335/2015 αποτελεί το καταστάλαγμα της εμπειρίας ενός ανώτατου δικαστή ε.τ., σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απόψεις μιας νέας δικηγόρου, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειάς τους να τάμουν και τα πλέον δυσχερή προβλήματα και να προτείνουν λύσεις λειτουργικές και ανταποκρινόμενες στις βασικές αρχές που διέπουν το δικονομικό μας σύστημα.

O Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για τη διεξαγωγή μιας πολιτικής δίκης. Η παρούσα ερμηνεία στοχεύει πρωτίστως στην ασφαλή εφαρμογή του δικονομικού μας δικαίου, ιδίως μετά τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις που υπέστη προσφάτως ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Κατά την επεξεργασία του έργου καταβλήθηκε προσπάθεια επισκόπησης των θεωρητικών θεμελίων των επιμέρους θεσμών του αστικού δικονομικού δικαίου, καθώς και ενημέρωσης του αναγνώστη επί των απόψεων των συγγραφέων και της νομολογίας σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πράξη. Εκτενής αναφορά, όπου είναι αναγκαίο, γίνεται και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρίως σχετικά με τις αρχές της “δίκαιης δίκης”. Το έργο ολοκληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο και, όπου είναι απαραίτητο, με εσωτερικά ευρετήρια στα κατ’ ιδίαν άρθρα.

Μετά την έκδοση του δίτομου έργου “Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας”  (2012, 2346 σελ.), ο νομοθέτης συνέχισε να επιφέρει αλλεπάλληλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4138/2013, 4139/2013, 4172/2013, 4174/2013, 4182/2013, 4198/2013 και 4267/2014), με αποκορύφωμα τις σαρωτικές αλλαγές που επήλθαν σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια του δικονομικού δικαίου με τον Ν. 4335/2015. Η πρόσφατη αυτή ριζική αναθεώρηση του Κώδικα κατέστησε απαραίτητη την έκδοση του σύντομου “Συμπληρώματος” (2016, 196 σελ.), στο οποίο καταγράφονται με τρόπο ευσύνοπτο οι ουσιώδεις αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα, εν αναμονή της εφαρμογής των νεοπαγών διατάξεων από τα δικαστήρια.

Η νέα έκδοση του έργου ετοιμάζεται για την Άνοιξη του 2018.

Η προσφορά ισχύει τόσο για αγορές από το www.sakkoulas.com με δωρεάν αποστολή με ACS όσο και από τα καταστήματά μας. Δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες προσφορές και ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα.