Μεγάλη προσφορά: "Αστικός κώδικας, κατ' άρθρο ερμηνεία. Γενικές αρχές" (Τόμοι Ια, Ιβ)

Έως τις 5 Απριλίου, αποκτήστε στην προνομιακή τιμή των 140 € (από 240 €) το δίτομο έργο "Αστικός κώδικας, κατ' άρθρο ερμηνεία. Γενικές αρχές." (Τόμος Ια, άρθρα 1-126 & Τόμος Ιβ, άρθρα 127-286), την εγκυρότερη ερμηνευτική προσέγγιση των Γενικών Αρχών του Α.Κ., έργο πολυμελούς συγγραφικής ομάδας, υπό την διεύθυνση και την εποπτεία των καθηγητών Απόστολου Γεωργιάδη και Μιχάλη Σταθόπουλου.

Η προσφορά ισχύει τόσο για αγορές από το website μας με δωρεάν αποστολή με ACS όσο και από τα καταστήματά μας. Δεν συνδυάζεται με υπάρχουσες προσφορές και ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα.

Η δεύτερη (δίτομη) έκδοση των "Γενικών Αρχών" του 2016, η οποία υπερβαίνει σημαντικά την έκταση της πρώτης έκδοσης, φιλοδοξεί να είναι η εκτενέστερη και πληρέστερη σύγχρονη ερμηνεία των Γενικών Αρχών του Αστικού μας Κώδικα.

Περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων αλλά και πρακτικών προβλημάτων, με αναλυτική αναφορά τόσο στη σχετική νομολογία όσο και στην (ελληνική και διεθνή) θεωρία. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί επίσης στην ερμηνεία των Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου διατάξεων του ΑΚ και των συναφών με αυτές Κανονισμών της ΕΕ (Κανονισμοί Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ, Κανονισμός 650/2012 για τις κληρονομικές σχέσεις, κ.ά).