Καλάθι Το προϊόν “Βασική Νομοθεσία - 15η ενημέρωση” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΣΕΛΙΔΕΣ926
ΙSBN978-618-203-112-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η νέα 15η ενημέρωση (Ιανουάριος 2023) του έργου Βασική Νομοθεσία κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου έτους.

Στην 15η ενημέρωση (Ιανουάριος 2023) περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4778/2021, 4908/2022, 4912/2022, 4915/2022, 4937/2022, 4938/2022, 4941/2022, 4947/2022, 4954/2022, 4958/2022, 4962/2022, 4963/2022, 4967/2022, 4972/2022, 4990/2022, 4995/2022, 5001/2022, 5002/2022, 5003/2022 και 5005/2022, καθώς και με το προεδρικό διάταγμα 76/2022.

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να επέλθουν και στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο τεύχος της Προστασίας του Καταναλωτή (τ. 11). Η αντικατάσταση του εν λόγω τεύχους (τ. 11) θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη ενημέρωση, μετά την ψήφιση των σχετικών νομοθετικών μεταβολών και την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην παρούσα 15η ενημέρωση (Ιανουάριος 2023) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έντεκα τεύχη:

ΤΟΜΟΣ Ι

2             Διεθνείς Συμβάσεις (ΕΣΔΑ, ΔΣΑΠΔ, ΧΘΔΕΕ)

3.1          Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)

3.2          Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)

4.1          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-334)

4.2          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 335-903)

4.3          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 904-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)

5.1          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-234)

5.2          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 235-469)

ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6.1          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-238)

6.2          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 239-408)

7             Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας