Προβολή καλαθιού Το προϊόν “Ποινικός Κώδικας / Κώδικας Ποινικής Δικονομίας” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ενημερωμένοι με τον Ν. 4947/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Αποκτήστε τους δύο ενημερωμένους κώδικες "Κώδικας Τσέπης 4 - Ποινικός Κώδικας" και "Κώδικας Τσέπης 5 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" στην προνομιακή τιμή των 25 € (από 28 €).

• Νέος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019)
• Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
• Ειδικές διατάξεις ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου
• Αιτιολογικές Εκθέσεις
• Πίνακες αντιστοίχισης άρθρων νέων και παλαιών Κωδίκων
• Πίνακες νομοθετικών μεταβολών
• Σχετική νομοθεσία

Η 24η έκδοση του Ποινικού Κώδικα και η 23η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστησαν αναγκαίες μετά τις νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα με τους νόμους 4908/2022,  4937/2022, 4938/2022 και 4947/2022.

Και στην νέα έκδοση των δύο Κωδίκων συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει, ασφαλώς, η Αιτιολογική Έκθεση στα Σχέδια Νόμου με τα οποία κυρώθηκε ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έπονται δε αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των τροποποιητικών αυτών νόμων. Όλες οι νομοθετικές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη.

Στην 24η έκδοση του Ποινικού Κώδικα περιέχεται για πρώτη φορά αυτοτελές τμήμα με επιλογή διατάξεων της Ειδικής Ποινικής Νομοθεσίας. Εκεί ο χρήστης του Ποινικού Κώδικα Τσέπης συναντά τις σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4557/2018, όπως ισχύει μετά τον Ν. 4922/2022, τα εγκλήματα φοροδιαφυγής που τυποποιούνται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), το άρθρο 24 του Ν. 2523/1997, καθώς και τα άρθρα 21-36 του Ν. 4689/2020, η σημασία του οποίου εκτείνεται σε περισσότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Αντιστοίχως στην 23η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιέχεται παράρτημα με ειδικές δικονομικές διατάξεις, με επιλογή άρθρων του εντελώς πρόσφατου Ν. 4963/2022 για την Δικαστική Αστυνομία, τα άρθρα 3-5 του Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (μετά τις εκτεταμένες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4947/2022), καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως ισχύουν. Και στους δύο Κώδικες, μικρότερης εμβέλειας σχετικές διατάξεις έχουν τεθεί στον πόδα των οικείων άρθρων, υπό την ένδειξη «Σχετική νομοθεσία».