Καλάθι Το προϊόν “Ποινικός Κώδικας / Κώδικας Ποινικής Δικονομίας” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΣΕΛΙΔΕΣ1338
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Αποκτήστε τους δύο ενημερωμένους κώδικες "Κώδικας Τσέπης 4 - Ποινικός Κώδικας" και "Κώδικας Τσέπης 5 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" στην προνομιακή τιμή των 28 € (από 32 €).

Η 25η έκδοση του Ποινικού Κώδικα και η 24η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστησαν αναγκαίες μετά τις νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα με τους νόμους 4995/2022, 5002/2022,  5003/2022, 5005/2022, 5023/2023 και 5039/2023.

Και στην νέα έκδοση των δύο Κωδίκων συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει, ασφαλώς, η Αιτιολογική Έκθεση στα Σχέδια Νόμου με τα οποία κυρώθηκε ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έπονται δε αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των τροποποιητικών αυτών νόμων. Όλες οι νομοθετικές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη.

Στην 25η έκδοση του Ποινικού Κώδικαενημερωμένου με τον Ν. 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023), περιέχεται εμπλουτισμένο και πλήρως ενημερωμένο το αυτοτελές τμήμα με την επιλογή διατάξεων της ειδικής ποινικής νομοθεσίας. Σε αυτό ο χρήστης του Ποινικού Κώδικα Τσέπης συναντά τις σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4557/2018 (για την νομιμοποίηση εσόδων), καθώς και τα εγκλήματα φοροδιαφυγής που τυποποιούνται στον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 4987/2022. Επίσης, παρατίθενται τα άρθρα 21-36Α του Ν. 4689/2020, η σημασία του οποίου εκτείνεται σε περισσότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Τέλος, στην νέα έκδοση περιλαμβάνεται η υπ’ αριθμ. 56169/17.11.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στην Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

Αντιστοίχως στην 24η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενημερωμένου με τον Ν. 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023), το παράρτημα με τις ειδικές δικονομικές διατάξεις εμπλουτίζεται σημαντικά με την προσθήκη άρθρων του Ν. 4938/2022 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), του Ν. 5002/2022 για την άρση του απορρήτου, καθώς και την νομοθεσία για την νομική βοήθεια (Ν. 3226/2004 [ενημερωμένος με τον Ν. 5039/2023] Υ.Α. 98535/2014 και Ν. 5016/2023 [ενημερωμένος με τον Ν. 5043/2023] για την αποζημίωση των δικηγόρων νομικής βοήθειας). Επίσης, παρατίθενται τα άρθρα 1-5, 42-43 και 62 του Ν. 4963/2022 για την Δικαστική Αστυνομία, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (μετά τις εκτεταμένες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4947/2022), καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως ισχύουν.

Και στους δύο Κώδικες, μικρότερης εμβέλειας σχετικές διατάξεις έχουν τεθεί στον πόδα των οικείων άρθρων, υπό την ένδειξη «Σχετική νομοθεσία». Στον τόμο περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντιστοίχισης άρθρων των προηγούμενων Κωδίκων με τα άρθρα των νέων, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμοστή του Κώδικα. Η ύλη του τόμου ολοκληρώνεται με αναλυτικά λημματικά ευρετήρια.