Καλάθι Το προϊόν “Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας & Εισαγωγικός Νόμος - Κώδικας τσέπης 3” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ17η
ΣΕΛΙΔΕΣ502
ΙSBN978-618-203-108-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Mε τους Ν. 4842/2021 και 4855/2021 o νομοθέτης επέφερε σημαντικές μεταβολές και βελτιώσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ακολούθησαν μέχρι σήμερα μικρότερης σημασίας και κλίμακας επεμβάσεις με τους Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α΄ 59/17.3.2022), 4937/2022 (ΦΕΚ Α΄ 106/2.6.2022), 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022), 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022) και 4963/2022 (ΦΕΚ Α΄ 149/30.7.2022), οι οποίες εμπεριέχονται στο σύνολό τους στην παρούσα 17η έκδοση του Κώδικα Τσέπης. Με τους ως άνω νόμους επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 96, 122, 143, 147, 305, 524, 548 και 998 ΚΠολΔ, ενώ καταργήθηκαν τα άρθρα 470 και 471 ΚΠολΔ.

Υπενθυμίζεται ότι με σκοπό την κατά το δυνατόν ομαλότερη επάνοδο στην κανονικότητα μετά την πολύμηνη διακοπή της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων κατά την περίοδο έξαρσης της επιδημίας Covid-19 θεσπίσθηκαν οι έκτακτες διατάξεις των άρθρων 83 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α΄ 48/31.3.2021) και 56-57 του N. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021), εκ των οποίων η ισχύς της ρύθμισης του άρθρου 56 επεκτάθηκε εκ νέου με το άρθρο 128 του πρόσφατου Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2022) μέχρι την 30η Ιουνίου 2023. Οι ως άνω διατάξεις παρατίθενται στο τέλος του παρόντος Κώδικα μαζί με τις μείζονος σημασίας μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4842/2021, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και ισχύουν μετά τους Ν. 4855/2021, 4871/2021 και 4912/2022. Αξιοσημείωτο είναι ότι αναφορικά με την αναστολή και παράταση ορισμένων εκ των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 83 του Ν. 4790/2021 εκδόθηκαν ειδικές ερμηνευτικές διατάξεις (βλ. άρθρο 49 Ν. 4963/2022), οι οποίες παρατίθενται κάτω από τα επιμέρους άρθρα του ΚΠολΔ στα οποία αφορούν (βλ. άρθρα 518, 545, 564 και 998 ΚΠολΔ).