ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Ενημερωμένος με τον Ν. 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ23η
ΙSBN978-618-203-104-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Αποκτήστε τους δύο ενημερωμένους κώδικες "Κώδικας Τσέπης 4 - Ποινικός Κώδικας" και "Κώδικας Τσέπης 5 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" στην προνομιακή τιμή των 25 € (από 28 €).

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• Τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), ενημερωμένο με τον Ν. 4947/2022
• Σχετική νομοθεσία (ενημερωμένη με τον Ν. 4962/2022)
• Αιτιολογικές Εκθέσεις επί του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των τροποποιητικών αυτού νόμων 4620/2019, 4623/2019, 4637/2019, 4855/2021, 4871/2021, 4937/2022, 4938/2022 και 4947/2022
• Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων παλαιού και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
• Πίνακα νομοθετικών μεταβολών
• Ν. 4963/2022 (άρθρα 1-5, 42-43 και 62) για την Δικαστική Αστυνομία
• Ν. 2225/1994 (άρθρα 3-5) για την άρση του απορρήτου
• Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
• Ν. 2928/2001 (άρθρα 9 και 10) και ΚΥΑ 42926οικ./2018 για την προστασία μαρτύρων

Η νέα 23η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4937/2022 (ΦΕΚ Α΄ 106/2.6.2022), 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109/6.6.2022) και 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022). Όλες οι νομοθετικές αυτές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη.

Και στην έκδοση αυτή συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εκτός από το πλήρες κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», δημοσιεύονται αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των σχετικών τροποποιητικών νόμων, μεταξύ των οποίων η Αιτιολογική Έκθεση στα πρόσφατα Σχέδια Νόμου που ψηφίστηκαν ως Ν. 4871/2021, 4937/2022, 4938/2022 και 4947/2022.

Στην παρούσα έκδοση το παράρτημα με τις ειδικές δικονομικές διατάξεις εμπλουτίζεται σημαντικά με την προσθήκη άρθρων του εντελώς πρόσφατου Ν. 4963/2022 για την Δικαστική Αστυνομία. Επίσης, παρατίθενται ενημερωμένα με τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές τα άρθρα 3-5 του Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (μετά τις εκτεταμένες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4947/2022), καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως ισχύουν.

Στον τόμο περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντιστοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμοστή του Κώδικα. Η ύλη του τόμου ολοκληρώνεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.