ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Ενημερωμένος με τον Ν. 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ24η
ΣΕΛΙΔΕΣ700
ΙSBN978-618-203-118-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

• Τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), ενημερωμένο με τον Ν. 5023/2023
• Σχετική νομοθεσία
• Αιτιολογικές Εκθέσεις επί του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και των τροποποιητικών αυτού νόμων 4620/2019, 4623/2019, 4637/2019, 4855/2021, 4871/2021, 4937/2022, 4938/2022, 4947/2022, Ν. 4995/2022, Ν. 5003/2022 και 5023/2023.
• Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων παλαιού και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
• Πίνακα νομοθετικών μεταβολών
• Ν. 4938/2022 (επιλογή άρθρων [4-6, 8-10, 12, 14-16, 20, 27-31] του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
• Ν. 3226/2004 (ενημερωμένος με τον Ν. 5039/2023)
• Υ.Α. 98535/2014 (άρθρα 1-7, 12, 14, 15) για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας
• Ν. 5016/2023 (άρθρο 69) για την διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας (ενημερωμένος με τον Ν. 5043/2023)
• Ν. 4963/2022 (άρθρα 1-5, 42-43 και 62) για την Δικαστική Αστυνομία
• Ν. 5002/2022 (άρθρα 4-8, 58, 50) για την άρση του απορρήτου
• Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
• Ν. 2928/2001 (άρθρα 9 και 10) και ΚΥΑ 42926οικ./2018 για την προστασία μαρτύρων

Η νέα 24η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4995/2022 (ΦΕΚ Α΄ 216/18.11.2022), 5003/2022 (ΦΕΚ Α΄ 230/14.12.2022) και 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023). Όλες οι νομοθετικές αυτές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη.

Και στην έκδοση αυτή συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εκτός από το πλήρες κείμενο της Αιτιολογικής Έκθεσης στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», δημοσιεύονται αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των σχετικών τροποποιητικών νόμων.

Στην παρούσα έκδοση το παράρτημα με τις ειδικές δικονομικές διατάξεις εμπλουτίζεται σημαντικά με την προσθήκη άρθρων του Ν. 4938/2022 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), του Ν. 5002/2022 για την άρση του απορρήτου, καθώς και την νομοθεσία για την νομική βοήθεια (Ν. 3226/2004 [ενημερωμένος με τον Ν. 5039/2023] Υ.Α. 98535/2014 και Ν. 5016/2023 [ενημερωμένος με τον Ν. 5043/2023] για την αποζημίωση των δικηγόρων νομικής βοήθειας). Επίσης, παρατίθενται τα άρθρα 1-5, 42-43 και 62 του Ν. 4963/2022 για την Δικαστική Αστυνομία, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (μετά τις εκτεταμένες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4947/2022), καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως ισχύουν.

Στον τόμο περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντιστοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμοστή του Κώδικα. Η ύλη του τόμου ολοκληρώνεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.

Αποκτήστε τους δύο ενημερωμένους κώδικες "Κώδικας Τσέπης 4 - Ποινικός Κώδικας" και "Κώδικας Τσέπης 5 - Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" στην προνομιακή τιμή των 28 € (από 32 €).