ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έννοια- Ερμηνεία- Εφαρμογές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2023
ΣΕΛΙΔΕΣ474
ΙSBN978-960-89047-4-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΕπιθεώρησις ΙΚΑ Ασφ. & Εργ. Δικαίου
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Περιλαμβάνονται:

 •  Εργατικό Δίκαιο και Βασικές Έννοιες
 •  Προσλήψεις – Απολύσεις Μισθωτών
 • Αποδοχές
 • Κατώτατα Όρια Αποδοχών - ΕΓΣΕΕ
 • Ειδική Άδεια Μητρότητας (από 6 σε 9 Μήνες) και Επίδομα Αδείας
 • Ειδικές Άδειες
 • Χρονικά Όρια Εργασίας
 • Ωράρια – Υπερωρία – Υπερεργασία
 • Κάρτα Εργασίας Ν. 4808/21 άρθρ. 74
 • Ειδικές Μορφές Απασχόλησης
 • Τηλεργασία
 • Διευθέτηση Χρόνου Εργασίας
 • Προστασία Γυναικών
 • Αλλοδαποί
 • ΣΕΠΕ
 • Εργόσημο
 • ΕΡΓΑΝΗ
 • Προσωπικότητα Μισθωτού και Προστασία
 • Οικειοθελείς Παροχές
 • Αθλητισμός Εργασιακός – Αθλητικός Εθελοντισμός
 • Προσωπικά Δεδομένα
 • Υγιεινή και Ασφάλιση
 • Πανδημία
 • Σωματεία
 • Υποχρεωτική Εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ από 1.1.2022
 • Ασφάλιση
 • Η Επικουρική Ασφάλιση των Νεοεισερχομένων στην Αγορά Εργασίας από 1.1.2022 και Εφεξής
 • Συνταξιοδότηση – Συνταξιούχοι
 • Ψηφιακή Διαδικασία Απονομής Συντάξεων
 • Φορολογία
 • Παροχές σε Είδος που Λαμβάνουν οι Εργαζόμενοι και Υπόκεινται σε Φορολογία
 • Κυρώσεις
 • Κατηγοριοποίηση Παραβάσεων Εργατικής Νομοθεσίας και Πρόστιμα
 • Υποδείγματα