Καλάθι Το προϊόν “Primal Branding” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Patrick Hanlon

PRIMAL BRANDING

Create zealots for your brand, your company, and your future

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2006
ΣΕΛΙΔΕΣ257
ΙSBN0-7432-7797-X
ΕΚΔΟΤΗΣFree Press

What is the magic glue that adheres consumers to Google, Mini Cooper, and Oprah, but not to others? Why do many brands with great product innovation, perfect locations, terrific customer experiences, even breakthrough advertising fail to get the same visceral traction in the marketplace that brands like Apple, Starbucks, or Nike have? After years of working with famous brands like Absolut, Ford Motor Company, LEGO, Disney, Montblanc, Sara Lee, and others, Patrick Hanlon, senior advertising executive and founder of Thinktopia, decided to find the answers. His search revealed seven definable assets that together construct the belief system that lies behind every successful brand, whether it's a product, service, city, personality, social cause, or movement.

In Primal branding, Hanlon explores those seven components, known as the primal code, and shows how to use and combine them to create a community of believers in which the consumer develops a powerful emotional attachment to the brand. These techniques work for everyone involved in creating and selling an image -- from marketing managers to social advocates to business leaders seeking to increase customer preference for new or existing products. Primal branding presents a world of new possibility for everyone trying to spark public appeal -- and the opportunity to move from being just another product on the shelf to becoming a desired and necessary part of the culture.