Καλάθι Το προϊόν “Lean Solutions” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

James Womack

LEAN SOLUTIONS

How companies and customers can create value and wealth together

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2005
ΣΕΛΙΔΕΣ355
ΙSBN0-7432-7595-0
ΕΚΔΟΤΗΣSimon and Schuster

The problem is neither that companies don't care nor that the people trying to fix our broken products are inept. Rather, it's that few companies today see consumption as a process -- a series of linked goods and services, all of which must occur seamlessly for the consumer to be satisfied. Buying a home computer, for example, involves researching, purchasing, integrating, maintaining, upgrading, and, ultimately, replacing it.

In this landmark new book, James Womack and Daniel Jones deconstruct this broken producer-consumer model and show businesses how to repair it. Across all industries, companies that apply the principles of lean consumption will learn how to provide the full value consumers desire from products without wasting time or effort -- theirs or the consumers' -- and as a result these companies will be more profitable and competitive.

Lean Solutions is full of surprising success stories: Fujitsu, a leading service company for technology, has transformed the way call centers solve problems -- learning how to eliminate the underlying cause of current problems rather than fixing them again and again. An extremely successful car dealership has adopted lean principles to streamline its business, making for dramatically reduced wait time, fewer return trips, and greater satisfaction for customers -- and a far more lucrative enterprise.