ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ / ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ενημερωμένοι με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

• Νέος Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019)
• Παλαιός Ποινικός Κώδικας (Π.Δ. 283/1985)
• Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
• Ειδικές Δικονομικές Διατάξεις
• Αιτιολογικές Εκθέσεις
• Πίνακες αντιστοίχισης άρθρων νέων και παλαιών Κωδίκων
• Πίνακες νομοθετικών μεταβολών
• Σχετική νομοθεσία
• Κώδικες ενημερωμένοι με τον νόμο 4871/2021

Η 23η έκδοση του Ποινικού Κώδικα και η 22η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστησαν αναγκαίες μετά τις νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κυρίως με τους νόμους 4855/2021 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021, το οποίο λίγες ημέρες αργότερα, στις 18.11.2021, «επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλματος») και 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021).

Και στην νέα έκδοση των δύο Κωδίκων συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει, ασφαλώς, η Αιτιολογική Έκθεση στα Σχέδια Νόμου με τα οποία κυρώθηκαν ο Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, έπονται δε αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των τροποποιητικών αυτών νόμων, μεταξύ των οποίων η εκτενής Αιτιολογική Έκθεση στο πρόσφατο Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε ως Ν. 4855/2021.

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη, ιδίως σε μια κωδικοποίηση διατάξεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου, δεδομένης της ισχύος της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης νόμου «που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου». Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο στην έκδοση του Ποινικού Κώδικα παρατίθεται και το κείμενο του καταργηθέντος Ποινικού Κώδικα του 1950, η απουσία του οποίου θα οδηγούσε σε ανυπέρβλητες δυσχέρειες ως προς τον εντοπισμό της εφαρμοστέας κάθε φορά διάταξης.

Στην 23η έκδοση του Ποινικού Κώδικα έχουν προστεθεί τα άρθρα 21-36 του Ν. 4689/2020, η σημασία του οποίου εκτείνεται σε περισσότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψιν νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στην σχετική νομοθεσία που παρατίθεται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αντιστοίχως, καινοτομία της 22ης έκδοσης του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αποτελεί ένα παράρτημα με ειδικές δικονομικές διατάξεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδιαφέρον στην πράξη. Στον τόμο έχουν περιληφθεί τα άρθρα 3-5 του Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως ισχύουν. Μικρότερης εμβέλειας σχετικές διατάξεις έχουν τεθεί στον πόδα των οικείων άρθρων, υπό την ένδειξη «Σχετική νομοθεσία».