Βασική Νομοθεσία - 14η ενημέρωση με κλασέρ

ενημερωμένη με N. 4873/2021 της 16.12.2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2022
ΣΕΛΙΔΕΣ1050
ΙSBN978-618-203-092-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου έτους, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Στην νέα αυτή 14η ενημέρωση (Ιανουάριος 2022) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4777/2021, 4778/2021, 4795/2021, 4800/2021, 4804/2021, 4807/2021, 4811/2021, 4816/2021, 4818/2021, 4821/2021, 4829/2021, 4830/2021, 4837/2021, 4842/2021, 4855/2021, 4871/2021 και 4873/2021.

Η σημαντική αύξηση των σελίδων μετά τις νομοθετικές μεταβολές των τελευταίων ετών αλλά και την προσθήκη στην Βασική Νομοθεσία νέων νομοθετημάτων κατέστησαν αναγκαία την κατανομή της ύλης (που πλέον αποτελείται από είκοσι τεύχη) σε δύο τόμους.

 

Στην παρούσα 14η ενημέρωση (Ιανουάριος 2022) περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δεκατρία τεύχη:

ΤΟΜΟΣ Ι

3.1          Αστικός Κώδικας (άρθρα 1-784)

3.2          Αστικός Κώδικας (άρθρα 785-1588)

4.1          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-334)

4.2          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 335-903)

4.3          Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 904-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)

5.1          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 1-234)

5.2          Ποινικός Κώδικας (άρθρα 235-469)

ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6.1          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-238)

6.2          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 239-408)

6.3          Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 409-593)

7             Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9             Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

12.Β        Ρύθμιση οφειλών & Παροχή δεύτερης ευκαιρίας