ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ22η
ΣΕΛΙΔΕΣ616
ΙSBN978-618-203-076-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

•Τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)

•Αιτιολογικές Εκθέσεις στους Ν. 4620/2019, 4623/2019, 4637/2019 και 4855/2021

•Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων παλαιού και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

•Πίνακα νομοθετικών μεταβολών

•Ν. 2225/1994 (άρθρα 3-5) για την άρση του απορρήτου

•Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης

•Ν. 2928/2001 (άρθρα 9 και 10) και ΚΥΑ 42926οικ./2018 για την προστασία μαρτύρων

•Έκδοση ενημερωμένη με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021).

Συνδυαστική προσφορά για τους Κώδικες Τσέπης 4 - Ποινικός Κώδικας & Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 5.

Η ανά χείρας 22η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» κατέστη αναγκαία μετά τις επεμβάσεις που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4745/2020 και 4800/2021, κυρίως όμως μετά την εντελώς πρόσφατη καθολική αναθεώρηση των διατάξεών του με τον Ν. 4855/2021 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021, το οποίο λίγες ημέρες αργότερα, στις 18.11.2021, «επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλματος»).

Νεότερες νομοθετικές μεταβολές έλαβαν χώρα με τον Ν. 4871/2021 («Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021). Και οι νεότερες νομοθετικές αυτές μεταβολές έχουν ληφθεί υπόψιν στην παρούσα έκδοση.

Καινοτομία της νέας αυτής έκδοσης αποτελεί ένα παράρτημα με ειδικές δικονομικές διατάξεις, οι οποίες εμφανίζουν ενδιαφέρον στην πράξη. Στον τόμο έχουν περιληφθεί τα άρθρα 3-5 του Ν. 2225/1994 για την άρση του απορρήτου, αυτούσιος ο Ν. 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, καθώς και τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 2928/2001 για την προστασία μαρτύρων (συνοδευόμενα από την ΚΥΑ 42926οικ./2018, με την οποία καθορίζεται ο φορέας και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας μαρτύρων), όπως ισχύουν. Μικρότερης εμβέλειας σχετικές διατάξεις έχουν τεθεί στον πόδα των οικείων άρθρων, υπό την ένδειξη «Σχετική νομοθεσία».

Το νομοθετικό κείμενο συνοδεύει η δημοσίευση, εκτός από την Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου για την κύρωση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), και των Αιτιολογικών Εκθέσεων στα σχέδια των νόμων 4623/2019, 4637/2019 και 4855/2021, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεών του.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντιστοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμοστή του Κώδικα. Η ύλη του τόμου ολοκληρώνεται με αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.