ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 4

Ενημερωμένος με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ23η
ΣΕΛΙΔΕΣ718
ΙSBN978-618-203-075-2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
• Τον Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019)
• Τον παλαιό Ποινικό Κώδικα (Π.Δ. 283/1985)
• Αιτιολογικές Εκθέσεις
• Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων παλαιού και νέου Ποινικού Κώδικα
• Πίνακα νομοθετικών μεταβολών
• Σχετική νομοθεσία
• Έκδοση ενημερωμένη με τον Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α΄ 246/12.10.2021).

Η 23η έκδοση του Ποινικού Κώδικα στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα με τον Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ Α΄ 25/17.2.2021), με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 168 ΠΚ, κυρίως όμως μετά την εντελώς πρόσφατη καθολική αναθεώρηση των διατάξεών του με τον Ν. 4855/2021 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 215/12.11.2021, το οποίο λίγες ημέρες αργότερα, στις 18.11.2021, «επανακυκλοφόρησε λόγω σφάλματος»). Με τον τελευταίο αυτό νόμο υπέστησαν νομοθετική μεταβολή (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων που προστέθηκαν) εκατό άρθρα του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης, νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα με τον Ν. 4871/2021 («Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» - ΦΕΚ Α΄ 246/10.12.2021) έχουν ληφθεί υπόψιν στην παρούσα έκδοση.

Και στην έκδοση αυτή συνεχίζεται η τακτική της δημοσίευσης των Αιτιολογικών Εκθέσεων, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ιστορικοβουλητική ερμηνεία των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει, ασφαλώς, η Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», έπονται δε αποσπάσματα αιτιολογικών εκθέσεων επί των τροποποιητικών αυτού νόμων, μεταξύ των οποίων η εκτενής Αιτιολογική Έκθεση στο πρόσφατο Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε ως Ν. 4855/2021.

Όλες οι νομοθετικές μεταβολές εμφανίζονται στον σχετικό Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών, η αξία του οποίου, διαχρονικά, είναι αναμφισβήτητη, ιδίως σε μια κωδικοποίηση διατάξεων ουσιαστικού ποινικού δικαίου, δεδομένης της ισχύος της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης νόμου «που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του κατηγορουμένου». Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο στην έκδοση παρατίθεται και το κείμενο του καταργηθέντος Ποινικού Κώδικα του 1950, η απουσία του οποίου θα οδηγούσε σε ανυπέρβλητες δυσχέρειες ως προς τον εντοπισμό της εφαρμοστέας κάθε φορά διάταξης.

Στην έκδοση αυτή έχουν προστεθεί τα άρθρα 21-36 του Ν. 4689/2020, η σημασία του οποίου εκτείνεται σε περισσότερες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψιν νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στην σχετική νομοθεσία που παρατίθεται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Έτσι, η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη έως και τον Ν. 4858/2021 («Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» – ΦΕΚ Α΄ 220/19.11.2021), διατάξεις του οποίου παρατίθενται υπό τα άρθρα 372, 375, 378 και 394 ΠΚ. Τέλος, έχει προστεθεί (υπό το άρθρο 110Α ΠΚ) ολόκληρο το κείμενο του Π.Δ. 62/2014 («Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του» – ΦΕΚ Α΄ 105/29.4.2014).