ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 13η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ιανουάριος 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΣΕΛΙΔΕΣ862
ΙSBN978-618-203-031-8
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Στην νέα αυτή 13η ενημέρωση (Ιανουάριος 2021) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4674/2020, 4683/2020, 4689/2020, 4690/2020, 4700/2020, 4714/2020, 4727/2020, 4735/2020, 4738/2020, 4745/2020, 4764/2020, 4765/2021.

Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

4.1 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 1-494)
4.2 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 495-903)
4.3 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 904-1054 & ΕισΝΚΠολΔ)
6.1 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-319)
7 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας
8 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
9 Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
11 Προστασία Καταναλωτών (Ν. 2251/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 5338/2018)
12 Α Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα
12.Β Ρύθμιση οφειλών & Παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Μικρότερης εμβέλειας μεταβολές επήλθαν στον Αστικό Κώδικα (τεύχη 3.2 και 3.3), η ενημέρωση του οποίου γίνεται με την διανομή ένθετου φυλλαδίου, για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών