ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 2

Μάιος 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2021
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ11η
ΣΕΛΙΔΕΣ442
ΙSBN978-618-203-047-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η νέα 11η έκδοση του Αστικού Κώδικα Τσέπης περιέχει όλες τις αλλαγές που επήλθαν στο κεφάλαιο για τη σχέση γονέων και τέκνων με τον Ν. 4800/2021 («Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 81/21.5.2021), αλλά περαιτέρω και τις τροποποιήσεις που επέφεραν σε επιμέρους διατάξεις του Κώδικα οι προγενέστεροι νόμοι 4611/2019, 4714/2020 και 4745/2020. Επιπλέον, ζωηρή συζήτηση έχει πυροδοτήσει ήδη στη θεωρία η ψευδοερμηνευτική διάταξη του κανόνα του άρθρου 1912 ΑΚ, που εισήχθη με το άρθρο 35 του Ν. 4786/2021, σύμφωνα με την οποία: «Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 1912 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ο κληρονόμος που ενηλικιώνεται δικαιούται εντός της ετήσιας προθεσμίας του άρθρου 1912 ΑΚ να αποποιηθεί την κληρονομία».

Ειδικότερα, με τον Ν. 4800/2021 (άρθρα 3-14) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 56, 1441, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520 και 1532 ΑΚ. Κεντρική ρυθμιστική επιδίωξη του νομοθέτη είναι η εξασφάλιση –κατά το δυνατόν–της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας, ακόμη και μετά τη διακοπή της συμβίωσης των γονέων, καθώς και η συμμετοχή αμφοτέρων στην ανατροφή των παιδιών, διευθέτηση που θεωρείται ότι προάγει στον μέγιστο βαθμό το συμφέρον των τέκνων, που είναι και το ζητούμενο της μεταρρύθμισης. Στις σημαντικές καινοτομίες του Ν. 4800/2021 συγκαταλέγεται επίσης η καθιέρωση του «ψηφιακού συναινετικού διαζυγίου» (βλ. νέο άρθρο 1441 ΑΚ), νεωτερισμός που θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας λύσης του γάμου.