ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Οκτώβριος 2020 και με τον Ν. 4745/2020 (σε ειδικό ένθετο)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ21η
ΣΕΛΙΔΕΣ540
ΙSBN978-618-203-009-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ5
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” περιέχει το κείμενο του Ν. 4620/2019 με τον οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας και τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2019, ως έχει μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που ακολούθησαν έκτοτε.

Το κείμενο του νόμου είναι ενημερωμένο με τις “διορθώσεις” που πραγματοποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), τις “διορθώσεις σφαλμάτων” της 16ης Ιουλίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019) και τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019, όπως επιτάσσεται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Η αναθεώρηση του κειμένου του Κώδικα συνεχίστηκε με τον Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), με τον οποίο επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές, καθώς και διορθώσεις παροραμάτων και παραδρομών, σε όλη την έκταση του Κώδικα. Νέες νομοθετικές μεταβολές επήλθαν με τους νόμους 4640/2019 (ΦΕΚ Α΄ 190/30.11.2019) και 4689/2020 (ΦΕΚ Α΄ 103/27.5.2020), οι οποίες περιέχονται στην νέα, 21η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όλες οι ανωτέρω επεμβάσεις στο κείμενο του Κώδικα αποτυπώνονται σε έναν Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών.

Με ειδικό ένθετο ο Κώδικας είναι ενημερωμένος και με τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με το άρθρο 53 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α΄ 214/6.11.2020, το οποίο επανεκτυπώθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο λόγω λάθους) στον τίτλο του 2ου Κεφαλαίου του 2ου Τμήματος του 1ου Βιβλίου, καθώς και στον τίτλο και το κείμενο των άρθρων 33-36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται ένας χρηστικός πίνακας αντιστοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμοστή του Κώδικα. Εξάλλου, εκτός από το κείμενο του νόμου, στην παρούσα έκδοση δημοσιεύονται και οι Αιτιολογικές Εκθέσεις στα σχέδια των νόμων 4620/2019, 4623/2019 και 4637/2019, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεών του.