Καλάθι Το προϊόν “Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εκζητουμένου στην ενωσιακή ποινική συνεργασία” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ362
ΙSBN978-618-203-003-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στο βιβλίο εξετάζεται συστηματικά το ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εκζητουμένου στην ενωσιακή ποινική συνεργασία, η οποία στηρίζεται στο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Με σημείο αναφοράς τη νομολογία Ανωτάτων Εθνικών Δικαστηρίων, του ΕΔΔΑ και του ΔΕΕ, η προστασία του εκζητουμένου ερευνάται σε τρία επίπεδα:
• την εθνική έννομη (πρωτίστως συνταγματική) τάξη των Κρατών Μελών της ΕΕ
• την ΕΣΔΑ
• το (πρωτογενές και δευτερογενές) ενωσιακό δίκαιο
Τα δικαιώματα του εκζητουμένου που διακυβεύονται κατά την ενωσιακή ποινική συνεργασία είναι, κατά κύριο λόγο, η απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης λόγω των συνθηκών κράτησης στο εκζητούν Κράτος και η παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης λόγω συστημικών ελλείψεων στο εκζητούν Κράτος, όπως είναι λ.χ. η έλλειψη ανεξαρτησίας των δικαστηρίων του Κράτους αυτού. Το βιβλίο πραγματεύεται, τέλος, και το ζήτημα της παραβίασης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ (άρθρο 21 ΣΛΕΕ), όταν πρόκειται για την έκδοση Ευρωπαίων πολιτών από ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ σε ένα τρίτο (εκτός ΕΕ) Κράτος.