ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ554
ΙSBN978-960-420-840-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ94701982

Οι «Θεμελιώδεις Έννοιες της Ποινικής Δίκης» αποτελούν ένα έργο-ορόσημο που εκδίδεται ήδη από το έτος 1972 και αποτελεί το εγχειρίδιο χάρη στο οποίο έχουν έλθει σε επαφή με την ποινική δικονομία πολλές γενεές νομικών. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς, ότι έχει συντελέσει τα μέγιστα, ώστε ο κάποτε παραμελημένος και περιθωριακός κλάδος του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου να κερδίσει την προσοχή που αρμόζει στην θεωρητική και πρακτική του βαρύτητα, και να αναδυθεί έτσι μια ολόκληρη χορεία ικανών επιστημόνων που επιδίδεται με ζέση και απόδοση στην καλλιέργειά του.

Η νέα αυτή, 5η έκδοση του έργου είναι σημαντικά επαυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη του έτους 2012, με κύριο χαρακτηριστικό την κριτική θεώρηση των κυριότερων νομοθετικών μεταβολών που έλαβαν χώρα στο διάστημα αυτό και την ενημέρωσή του με τις σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και με εμβαθύνσεις και βελτιώσεις σε αρκετά σημεία. Με τον τρόπο αυτό, εκφράζεται η ελπίδα να προστεθούν και κάποιοι νέοι φίλοι του βιβλίου σε αυτούς που είχε ήδη κερδίσει με τις προηγούμενες εκδόσεις, χάρις ιδίως στο σχήμα εργασίας που είχε προτείνει: Την ανάλυση, κατά την λογική τους αλληλουχία, των βασικών προβλημάτων της ποινικής δίκης στην Εισαγωγή και στο 1ο Μέρος, και τον έλεγχο, στο 2ο Μέρος, των λύσεων (ενόψει των ευρημάτων της ανάλυσης αυτής) του θετικού μας ποινικού δικονομικού δικαίου, στην δυναμικά –από φάση σε φάση– εξελικτική πορεία της ποινικής δίκης, της οποίας επιδιώκεται παράλληλα μια ανάγλυφη παρουσίαση.