ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2019 (με τον Ν. 4637/2019)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ20η
ΣΕΛΙΔΕΣ544
ΙSBN978-960-420-798-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η νέα, 20ή έκδοση του “Κώδικα Τσέπης 5 – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας” περιέχει:

· Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενημερωμένο με τον Ν. 4637/2019

· Αιτιολογικές Εκθέσεις

· Πίνακα αντιστοίχισης

Αναλυτικά:

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” περιέχει το κείμενο του Ν. 4620/2019, με τον οποίο κυρώθηκε ο νέος Κώδικας και τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 2019, ως έχει μετά τις σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που ακολούθησαν έκτοτε. Το κείμενο είναι ενημερωμένο με τις “διορθώσεις” που πραγματοποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), τις “διορθώσεις σφαλμάτων” της 16ης Ιουλίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 122/16.7.2019) και τον Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9.8.2019), με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019, όπως επιτάσσεται από το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος. Η αναθεώρηση του κειμένου του Κώδικα συνεχίστηκε προσφάτως με τον Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019), με τον οποίο επήλθαν σημαντικές νομοθετικές μεταβολές, καθώς και διορθώσεις παροραμάτων και παραδρομών, σε όλη την έκταση του Κώδικα. Όλες οι ανωτέρω επεμβάσεις στο κείμενο του Κώδικα αποτυπώνονται σε έναν Πίνακα Νομοθετικών Μεταβολών.

Στην νέα αυτή έκδοση έχει προστεθεί ένας χρηστικός πίνακας αντιστοίχισης άρθρων του προηγούμενου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τα άρθρα του νέου, προς υποβοήθησιν του έργου του εφαρμοστή του Κώδικα. Εξάλλου, εκτός από το κείμενο του νόμου, στην παρούσα έκδοση δημοσιεύονται και οι Αιτιολογικές Εκθέσεις στα σχέδια των νόμων 4619/2019, 4623/2019 και 4637/2019, που αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την ερμηνεία των διατάξεών του.