ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - 12η ενημέρωση

12η ενημέρωση: Ν. 4640/2019, Διορθώσεις σφαλμάτων της 4.12.2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2020
ΣΕΛΙΔΕΣ596
ΙSBN978-960-420-813-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ14x21
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του τελευταίου έτους, κατέστη αναγκαία η άμεση ενημέρωση των συνδρομητών του έργου ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Στην νέα αυτή 12η ενημέρωση (Ιανουάριος 2020) στην συλλογή περιέχονται όλες οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4509/2017, 4590/2019, 4598/2019, 4604/2019, 4619/2019 (“Κύρωση του Ποινικού Κώδικα”), 4620/2019 (“Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”), 4622/2019, 4623/2019, 4635/2019, 4637/2019, 4638/2019, 4640/2019, το Ψήφισμα της 25.11.2019 της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.6.2019, καθώς και τις Διορθώσεις σφαλμάτων της 16.7.2019, της 4.11.2019 και της 4.12.2019. Έτσι, στην παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνονται τα ακόλουθα τεύχη:

1. Σύνταγμα

5. Ποινικός Κώδικας

6.1. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 1-319)

6.2. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (άρθρα 320-592)

7. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

9. Υπαλληλικός Κώδικας