ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 5

Ενημέρωση: Ιούνιος 2019 / Ενημερωμένο με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ19η
ΣΕΛΙΔΕΣ489
ΙSBN978-960-420-770-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ5
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Νεότερη έκδοση του βιβλίου είναι διαθέσιμη εδώ.

Η 19η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στην σειρά «Κώδικες Τσέπης» συμπίπτει με την κύρωση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τον Ν. 4620/2019. Ο νέος Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο προηγούμενος Κώδικας του 1950, καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα ρυθμιζόμενα από τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Με τον νέο Κώδικα επιχειρείται μια συνολική αναμόρφωση της Ποινικής Δικονομίας μας, η οποία είχε καταστεί αναγκαία, δεδομένου ότι από την θέση σε ισχύ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του 1950 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες νομοθετικές επεμβάσεις στις επιμέρους διατάξεις της βασικής δικονομικής ποινικής κωδικοποίησης, ενώ παράλληλα ήδη από την γένεση του προηγούμενου Κώδικα εμφανίσθηκαν «συγκεκριμένες ελλείψεις νομοτεχνικής υφής, αλλά και συνοχής». Εξάλλου, με τον νέο Κώδικα συστηματοποιούνται ή εισάγονται το πρώτον στο ποινικό δικονομικό μας σύστημα νέοι δικονομικοί θεσμοί, όπως είναι η “ποινική συνδιαλλαγή” (άρθρα 301-302), η “ποινική διαπραγμάτευση” (άρθρο 303) και η “ποινική διαταγή” ως μορφή “συνοπτικής διαδικασίας” (άρθρα 409-416).
Στον τόμο περιέχονται το κείμενο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την Αιτιολογική του Έκθεση, καθώς και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. Η έκδοση είναι ενημερωμένη με τις “διορθώσεις” που επήλθαν σε δεκαπέντε άρθρα του νέου Κώδικα με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019).