ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2019
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ366
ΙSBN978-960-420-751-0
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν τα ναρκωτικά. Σε αυτήν περιέχονται το κείμενο του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ν. 4139/2013), οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2, 58 και 61 του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006) που διατηρούνται σε ισχύ, το υπ' αριθμ. 148/2007 προεδρικό διάταγμα, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς και ο Ν. 1990/1991, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών «κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών».

Η 3η έκδοση του έργου κατέστη αναγκαία αφενός μεν λόγω των εκτενών νομοθετικών μεταβολών που επήλθαν στον Ν. 4139/2013 με τους Ν. 4274/2014, 4285/2014, 4322/2015, 4509/2017, 4523/2018 και 4554/2018 (για την επόπτευση των οποίων προτάσσεται αναλυτικός πίνακας νομοθετικών μεταβολών), αφετέρου δε λόγω των τροποποιήσεων των πινάκων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006 (για την επισκόπηση των οποίων η έκδοση συνοδεύεται από Παράρτημα, όπου αναγράφονται τα επίμαχα νομοθετήματα με τις αντίστοιχες νομοθετικές μεταβολές).

Η συλλογή ολοκληρώνεται με τέσσερα αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, μέσω των οποίων καθίσταται ευχερέστερη η αναζήτηση της εκτιθέμενης ύλης: α) ευρετήριο των Ν. 4139/2013 και Ν. 3459/2006· β) ευρετήριο των εμπεριεχόμενων στους πίνακες του άρ. 1 παρ. 2 του Ν. 3459/2006 ουσιών· γ) ευρετήριο του υπ’ αριθμ. 148/2007 προεδρικού διατάγματος· και δ) ευρετήριο της διεθνούς συμβάσεως του ΟΗΕ.