ΕΠΙΤΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

45 νομοθετήματα / Αστικό Δίκαιο - Ποινικό Δίκαιο - Δημόσιο Δίκαιο - Εμπορικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκό & Διεθνές Δίκαιο / ενημέρωση Νοέμβριος 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ12η
ΣΕΛΙΔΕΣ1984
ΙSBN978-960-420-741-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ12x17
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Με το έργο “Επίτομη Βασική Νομοθεσία” επιδιώκεται η ενιαία παρουσίαση του βασικού κορμού της ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη των κυριότερων αναγκών όλων όσων ασχολούνται με την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου (φοιτητών, δικηγόρων, δικαστών, ερευνητών κ.λπ.). Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχουν συγκεντρωθεί, σε έναν τόμο, τα σημαντικότερα κωδικοποιημένα νομοθετήματα που απασχολούν την καθημερινή πράξη, συνοδευόμενα από τις βασικότερες διεθνείς συμβάσεις και κοινούς νόμους.

Στην νέα, 12η έκδοση της νομοθετικής αυτής συλλογής περιέχεται μια πλήρως αναθεωρημένη και σημαντικά εμπλουτισμένη παρουσίαση του σχετικού νομοθετικού υλικού. Έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις, στον ανά χείρας τόμο υπάρχουν τρεις βασικές καινοτομίες:

Πρώτον, στις ήδη υπάρχουσες τέσσερεις θεματικές ενότητες (Αστικού, Ποινικού, Δημοσίου, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου) προστίθεται μια νέα θεματική ενότητα με τα σημαντικότερα νομοθετήματα του Εμπορικού Δικαίου (περί εμπόρων, εμπορικών πράξεων, η νομοθεσία για την ευρεσιτεχνία, τα σήματα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, τις Α.Ε., τις ΕΠΕ, τις προσωπικές εταιρείες, την ΙΚΕ, τα αξιόγραφα, την προστασία των καταναλωτών και τον Πτωχευτικό Κώδικα).

Δεύτερον, σημαντικές προσθήκες νομοθετημάτων που απασχολούν ιδιαιτέρως τον νομικό κόσμο, ιδίως τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν και σε άλλες θεματικές κατηγορίες. Από αυτές, οι σημαντικότερες είναι η προσθήκη του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα στην ενότητα του Αστικού Δικαίου και η συμπλήρωση της ενότητας του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου με την Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Σύμβαση για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους Κανονισμούς Ρώμη Ι, Ρώμη ΙΙ και Βρυξέλλες ΙΙ bis.

Τρίτον, το έργο είναι σημαντικά εμπλουτισμένο με διατάξεις άλλων νόμων, οι οποίες παρατίθενται εμβόλιμα κάτω από τα άρθρα των νομοθετημάτων με τα οποία σχετίζονται. Έτσι, αντί για την αυτούσια παράθεση των σχετικών αυτών νόμων, προτιμήθηκε η ένταξή τους στα σημεία στα οποία ο ερμηνευτής και ο εφαρμοστής του Δικαίου συνήθως τους αναζητούν.

Κάθε νομοθέτημα που παρουσιάζεται στην “Επίτομη Βασική Νομοθεσία” συνοδεύεται από λημματικό ευρετήριο. Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν. 4556/2018 και την Υ.Α. 85090/7.8.2018 (Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης).