ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 2

ενημέρωση: Οκτώβριος 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ10η
ΣΕΛΙΔΕΣ436
ΙSBN978-960-420-740-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Ο Ν. 4509/2017 («Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» – ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) επέφερε περιορισμένες, πλην όμως καίριες αλλαγές στο δίκαιο του διαζυγίου, και συγκεκριμένα στο συναινετικό διαζύγιο, του οποίου ο χαρακτήρας μετασχηματίστηκε ριζικά. Πλέον, όπως προκύπτει από τα άρθρα 1438 και 1441 ΑΚ, όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4509/2017, αντιστοίχως, η διαδικασία έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου καθίσταται αμιγώς εξώδικη, αφού η μέχρι σήμερα αναγκαία συνδρομή του δικαστηρίου υποκαθίσταται από την παρέμβαση συμβολαιογράφου.

Κατά τα λοιπά, και στην παρούσα 10η έκδοση έχουν διατηρηθεί τα χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει τους «Κώδικες Τσέπης» σε πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο του εξειδικευμένου νομικού, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να αποκτήσει πρόσβαση στην βασική ισχύουσα νομοθεσία: Μικρό σχήμα, εξαντλητικός πίνακας νομοθετικών μεταβολών και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.