Μιχαήλ Μαργαρίτης, Άντα Μαργαρίτη

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θεωρία - Νομολογία / τόμοι Ι-ΙΙ / ενημέρωση με τον Ν. 4512/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ2064
ΙSBN978-960-420-738-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

Οι σαρωτικές αλλαγές που επέφερε ο νομοθέτης στις ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με αποκορύφωμα την εκ βάθρων μεταρρύθμιση του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και την προσαρμογή του στον νέο μηχανισμό των ηλεκτρονικά διεξαγόμενων πλειστηριασμών, κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα και πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση της “Ερμηνείας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας”.

Εκτός από το σύνολο των νομοθετικών μεταβολών (η ενημέρωση καλύπτει τις νομοθετικές μεταβολές που έλαβαν χώρα έως και τον Ν. 4512/2018), έχουν επίσης ληφθεί υπόψη οι νεότερες εξελίξεις της νομολογίας (ημεδαπής και ενωσιακής), καθώς και οι προσφάτως διατυπωθείσες θέσεις της επιστήμης.

Κατά τα λοιπά διατηρήθηκε αμετάβλητη η δομή και η φυσιογνωμία της πρώτης έκδοσης του έργου, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την συνοπτική –χάριν ευκολότερης επισκόπησης της ύλης– πραγμάτευση των ερμηνευτικών προβλημάτων και την ισότιμη παράθεση των πορισμάτων της νομολογίας και της θεωρίας, πάντα υπό το κριτικό βλέμμα των συγγραφέων.