ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ18η
ΣΕΛΙΔΕΣ410
ΙSBN978-960-420-717-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η 18η έκδοση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης”, κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) και 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018). Οι περισσότερες από τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν. 4509/2017 αποσκοπούν στην εναρμόνιση των τροποποιούμενων διατάξεων με διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, οι οποίες επίσης τροποποιήθηκαν με τον ίδιο νόμο, στο πλαίσιο μιας συνολικής αναθεώρησης της ποινικής αντιμετώπισης δραστών αξιοποίνων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές, που οδηγούν σε αποκλεισμό ή μείωση του καταλογισμού τους (κατάργηση των άρθρων 38-41, τροποποίηση των άρθρων 69 και 70, εισαγωγή νέου άρθρου 70Α στον Ποινικό Κώδικα).

Η έκδοση είναι ενημερωμένη και με όλες τις τελευταίες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 4411/2016 (στο άρθρο 282 ΚΠΔ), 4443/2016 (στο άρθρο 253Α ΚΠΔ), 4446/2016 (στα άρθρα 18, 21, 42, 46, 48, 63, 163, 192, 201, 229, 231 και 322 ΚΠΔ) και 4478/2016 (στα άρθρα 31, 96, 99Β, 99Γ, 100, 226Α, 552, 552Α ΚΠΔ).