ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ενημέρωση: Μάιος 2018 (Ν. 4531/2018), εμπλουτισμένος με σχετική νομοθεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2018
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ19η
ΣΕΛΙΔΕΣ396
ΙSBN978-960-420-714-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΤΟΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ4
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Η 19η έκδοση του Ποινικού Κώδικα, στην σειρά “Κώδικες Τσέπης” κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενό του με τους νόμους 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017) και 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018). Με τον Ν. 4509/2017 πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, μια συνολική αναθεώρηση του πλαισίου της ποινικής αντιμετώπισης δραστών αξιοποίνων πράξεων με ψυχικές ή διανοητικές διαταραχές, οι οποίες οδηγούν σε αποκλεισμό ή μείωση του καταλογισμού τους. Με τον Ν. 4531/2018 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στον κείμενο του Ποινικού Κώδικα, με σκοπό την προσαρμογή στις απαιτήσεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας.
Συνεχίζοντας την τακτική των τελευταίων εκδόσεων του Ποινικού Κώδικα, το κείμενο εμπλουτίζεται και στην παρούσα έκδοση με νέα εκτεταμένη σχετική νομοθεσία, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 9-20 του Ν. 4509/2017 (ήτοι, τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του νόμου, στο οποίο περιέχονται οι “Κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας των άρθρων 69 και 70 του Ποινικού Κώδικα”), καθώς και το άρθρο 40 του ίδιου νόμου (περί της εκτάσεως της ποινικής ευθύνης ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες παιδοψυχιατρικές μονάδες και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για την διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου). Η έκδοση είναι ενημερωμένη και με όλες τις παλαιότερες νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τους νόμους 4443/2016, 4478/2017 και 4489/2017 (στα άρθρα 43 και 44 του οποίου περιέχονται ειδικές ρυθμίσεις για την υφ’ όρον απόλυση καταδίκων).