ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 11

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2017
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ372
ΙSBN978-960-420-696-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ10x14
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΚωδικοποίηση

Ενημερωμένο με τον Ν. 4491/2017
Περιέχει:
• Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999)
• Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
• Νομοθεσία Συμβουλίου της Επικρατείας (Π.Δ. 18/1989)
• Διοικητικές διαφορές ουσίας (Ν. 1406/1983)
• Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ν. 702/1977)

Στην παρούσα έκδοση συγκεντρώνονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Σε αυτήν περιέχονται ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με τον Ν. 2690/1999), το Π.Δ. 18/1989 (με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας), τα άρθρα 1-11, 31-32, 38 και 40 του Ν. 1406/1983 (για τις διοικητικές διαφορές ουσίας) και τα άρθρα 1-5Α, 7, 33 και 36-37 του Ν. 702/1977 (για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης). Η 5η έκδοση του έργου κατέστη αναγκαία μετά τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στο κείμενο των νομοθετημάτων που περιέχονται σε αυτό με τους νόμους 4446/2016, 4465/2017 και 4491/2017.
Πριν από κάθε νομοθέτημα παρατίθεται ένας πίνακας, στον οποίο καταγράφονται συνοπτικά και κατ’ άρθρον όλες οι νομοθετικές μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, τροποποίηση, κατάργηση διατάξεων κ.λπ.) που επήλθαν σε αυτό. Η παράθεση των νομοθετικών μεταβολών γίνεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά και με έμφαση στις εκάστοτε τελευταίες τροποποιήσεις. Στο τέλος κάθε νομοθετήματος παρατίθεται σύντομο λημματικό ευρετήριο.