Καλάθι Το προϊόν “Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρα 272Α-272Ι ΚΔΔ” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΡΘΡΑ 272Α-272Ι ΚΔΔ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2015
ΣΕΛΙΔΕΣ126
ΙSBN978-960-420-587-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΜονογραφία

Στο βιβλίο με τον ανωτέρω τίτλο προσεγγίζεται και αναλύεται η ειδική διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 272 Α έως 272 Ι ΚΔΔ) που θεσπίσθηκε με τον νόμο 4329/2015 και αφορά στην έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όταν η απαίτηση βασίζεται σε διοικητική σύμβαση και την άσκηση ανακοπής.

Ο νέος θεσμός του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, παρόμοιος με τον αντίστοιχο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 623 επ.), έχει ιδιαίτερη σημασία και θα τύχει συχνής εφαρμογής μετά τον νόμο 4335/2015, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ΚΠολΔ και περιορίσθηκε η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στην έκδοση διαταγής πληρωμής μόνον όταν η απαίτηση βασίζεται στό ιδιωτικό δίκαιο.

Η ανάλυση του νέου θεσμού της διαταγής πληρωμής και της ανακοπής κατ’ αυτής γίνεται με βάση το δικονομικό σύστημα του ΚΔΔ και τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων. Επιπλέον αναλύονται και οι άλλες μορφές προστασίας του δανειστή, και συγκεκριμένα η προσωρινή δικαστική προστασία, οι αντιρρήσεις κατά την εκτέλεση και η δυνατότητα ασκήσεως αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Ο αναγνώστης διευκολύνεται με την παράθεση στον οικείο τόπο σε υποσημείωση του σχετικού άρθρου του ΚΔΔ και με την καταχωρούμενη στο τέλος του βιβλίου αιτιολογική έκθεση του νόμου.