Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Τόμος Ι άρθρα 1-946 / Τόμος ΙΙ άρθρα 947-2035

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2010|2013
ΣΕΛΙΔΕΣ3720
ΙSBN978-960-420-125-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕρμηνεία κατ΄άρθρον

H σπουδαιότητα που έχει μια κατ’ άρθρον ερμηνεία του Αστικού Κώδικα είναι δεδομένη, ιδίως λόγω της ανάγκης της σύγχρονης νομικής πράξης για ταχεία πρόσβαση στην πληροφορία. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται η «Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα» (ΣΕΑΚ), υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του καθηγητή Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Η καταγραφή των υποστηριζόμενων σε θεωρία και νομολογία απόψεων ισορροπεί ανάμεσα στο πρότυπο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, στην οποία η τάση είναι να περιληφθούν σχεδόν τα πάντα, και σ’ εκείνο του μικρού εγχειριδίου, που περιορίζεται στα πλέον γενικά και στοιχειώδη. Στο μέσον των δύο αυτών λύσεων, η ΣΕΑΚ αποτελεί μια δίτομη άρτια και περιεκτική ανάλυση ολόκληρης της ύλης του Αστικού Κώδικα, συγγραφικό πόνημα μιας πλειάδας συνεργατών, καθώς και του ίδιου του διευθυντή-επόπτη του έργου. Ο πρώτος τόμος περιέχει την ερμηνεία των διατάξεων των Γενικών Αρχών (άρθρ. 1-286 ΑΚ), καθώς και του Ενοχικού Δικαίου, γενικού και ειδικού (άρθρ. 287-946 ΑΚ), ενώ ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 947-2035 ΑΚ («Εμπράγματο Δίκαιο», «Οικογενειακό Δίκαιο» και «Κληρονομικό Δίκαιο»). Έτσι, με ένα ευσύνοπτο δίτομο ερμηνευτικό έργο ο δικηγόρος, ο δικαστής αλλά και ο ερευνητής αποκτούν με τρόπο αξιόπιστο σαφή εικόνα των σύγχρονων νομολογιακών τάσεων αλλά και των θεωρητικών προσεγγίσεων για το σύνολο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.