Καλάθι Το προϊόν “Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα, τ. 1ος-2ος-3ος” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, τ. 1ος-2ος-3ος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2014|2015
ΣΕΛΙΔΕΣ2487
ΙSBN978-960-420-310-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΣυλλογικό έργο

Τόμος 1ος: Αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Φορολογικά αδικήματα, Απάτη – Υπεξαίρεση – Απιστία, Ευρωαπάτη, Αδικήματα διαφθοράς, Νομιμοποίηση εσόδων, Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις, Διεθνής δικαστική συνεργασία, Διοικητικός μηχανισμός ελέγχου, Δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, Ευθύνη νομικών προσώπων)
Έτος έκδοσης: 2014, σελίδες: 1172, ISBN: 978-960-420-567-7

Τόμος 2ος: Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών – Δικαιοσυγκριτικά δεδομένα
Έτος έκδοσης: 2014, σελίδες: 591, ISBN: 978-960-420-576-9

Τόμος 3ος: Προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων
Έτος έκδοσης: 2015, σελίδες: 726, ISBN: 978-960-420-586-8

Το έργο αποτελεί καρπό μιας συλλογικής ερευνητικής προσπάθειας που έχει ως αντικείμενο το οικονομικό έγκλημα και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Το έργο εστιάζει το ενδιαφέρον του στα εγκλήματα της φοροδιαφυγής, της λαθρεμπορίας, των χρεών προς το Δημόσιο, της απάτης, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της ευρωαπάτης, της δωροδοκίας, των συναφών πράξεων διαφθοράς και της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων. Εκτός από τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αφορούν τα παραπάνω εγκλήματα, εξετάζονται οι σχετικές με αυτά εθνικές και ενωσιακές δικονομικές ρυθμίσεις, ζητήματα που αφορούν τη διεθνή δικαστική συνεργασία, καθώς και τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφύονται εξαιτίας της διαπλοκής του διοικητικού και ποινικού δικαίου. Ειδικότερο αντικείμενο ενασχόλησης αποτελούν ακόμη ο διοικητικός μηχανισμός ελέγχου των σχετικών συμπεριφορών, η διαφθορά στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων και η προβληματική της ευθύνης των νομικών προσώπων.

Στον πρώτο τόμο αξιολογείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ποινική αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας κατά του δημοσίου και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Στόχος είναι να αναδειχθούν, μεταξύ άλλων και μέσα από μια εκτεταμένη νομολογιακή έρευνα, τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όχι μόνο στο επίπεδο των νομοθετικών προβλέψεων (έχουν ληφθεί υπόψη οι ποικίλες νομοθετικές αλλαγές μέχρι και το Ν. 4267/2014), αλλά και στο επίπεδο της εφαρμογής αυτών στην πράξη.

Στο δεύτερο τόμο επιχειρείται ο περαιτέρω εμπλουτισμός του ερευνητικού προβληματισμού με αναφορά στις θέσεις εκπροσώπων της πράξης, αλλά και τις συναφείς επιλογές ξένων εννόμων τάξεων. Προηγείται η έκθεση των αποτελεσμάτων μιας συλλογικής εμπειρικής έρευνας, η οποία στηρίχθηκε σε τρία ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από λειτουργούς της ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης (δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους), από λειτουργούς και στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης, καθώς και από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών (Μέρος Ι). Στη συνέχεια αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα σε πέντε αλλοδαπές έννομες τάξεις (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γερμανία και Σουηδία), οι οποίες εκφράζουν διαφορετικές νομικές παραδόσεις και έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιδόσεις στο συζητούμενο πεδίο (Μέρος ΙΙ).

Στον τρίτο τόμο θίγονται κριτικά ζητήματα που συνεχίζουν άμεσα ή έμμεσα να απασχολούν έντονα το νομοθέτη αλλά και τον εφαρμοστή του δικαίου, όπως, μεταξύ άλλων, η οριοθέτηση της ποινικά προστατευτέας δημόσιας περιουσίας και των λεγόμενων συμπεριφορών διαφθοράς, η σημασία της αποκατάστασης της περιουσιακής βλάβης στα συζητούμενα εγκλήματα, η οριοθέτηση της ποινικής αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ο στόχος της ανάκτησης των εγκληματικών εσόδων με σεβασμό στο κράτος δικαίου, η δικονομική μεταχείριση πράξεων των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, κομβικές παρεμβάσεις για στήριξη του δίκαιου χαρακτήρα της ποινικής διαδικασίας, η σχέση και ο συντονισμός διοικητικού και ποινικού δικαίου κ.ά. Επιχειρείται ακόμη να αναδειχθούν επιμέρους κατευθύνσεις ικανές να τονώσουν τη θεσμική θωράκιση της χώρας αλλά και να επιβεβαιώσουν τον επικουρικό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου, όπως, μεταξύ άλλων, εναλλακτικά μοντέλα συντονισμού και γενικότερης αρχιτεκτονικής των ελεγκτικών σωμάτων της διοίκησης, νέες προτάσεις για την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης και την αναμόρφωση του θεσμού της βουλευτικής ασυλίας κ.ά. Στη βάση τούτης της θεμελίωσης αναπτύσσονται, στο δεύτερο μέρος, συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για τα φορολογικά και περιουσιακά αδικήματα κατά του δημοσίου, για τα αδικήματα διαφθοράς και τη νομιμοποίηση εσόδων, για σχετικές ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις, καθώς και το διοικητικό μηχανισμό ελέγχου αλλά και το συντονισμό διοικητικού και ποινικού δικαίου και την ευθύνη νομικών προσώπων. Ο τόμος ολοκληρώνεται με τα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου για την αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων, το οποίο οργανώθηκε σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων (Αθήνα, 24-25 Απριλίου 2015).

Το έργο έχει, έτσι, σημείο αναφοράς τόσο τον θεωρητικό όσο και τον εφαρμοστή του δικαίου. Αποβλέπει να αναδείξει ένα πολυποίκιλο φάσμα αξιολογήσεων, ιδεών και προτάσεων, ως βάση αναστοχασμού και στήριξης της επιστημονικής σκέψης για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο διάλογος μεταξύ «θεωρίας και πράξης» αποτελεί κεντρική μεθοδολογική επιλογή και των τριών τόμων.