ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2015
ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ484
ΙSBN978-960-420-577-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ50661291

Και η τρίτη, βελτιωμένη και σημαντικά επαυξημένη, έκδοση του εγχειριδίου εξακολουθεί να απευθύνεται σε νομικούς της πράξης και φοιτητές. Επιδιώκει να συνδυάσει την πρακτική χρησιμότητα και χρηστικότητα με τη δογματική επεξεργασία του αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκτός από την κριτική επεξεργασία του δικαίου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στην πλούσια σχετική νομολογία, ιδίως την πρόσφατη, ένας δεύτερος σημαντικός άξονας, στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο βιβλίο, είναι η ενίσχυση των δεσμών που παρουσιάζει το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού προς το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού. Πλέον, το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε συναλλαγή, όπως και το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού. Η Οδηγία 2005/29, η σχετική νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων και ο εναρμονισμένος προς αυτήν ελληνικός νόμος για την προστασία του καταναλωτή (ν. 2251/1994) αποτελούν εξελίξεις μεγάλης σημασίας, η επίδραση των οποίων εκτείνεται και πέρα από το πεδίο της προστασίας του καταναλωτή από την αθέμιτη διαφήμιση. Το περιεχόμενο και κυρίως η αναζωογονητική επενέργεια των νέων ρυθμίσεων στον παλαιό ν. 146/1914 συνιστά ένα περαιτέρω ζήτημα, που επίσης εξετάζεται ενδελεχώς στην παρούσα νέα έκδοση, όπως και η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης.